15/6/10

LES TEXTURES ENS TRANSMETEN SENTIMENTS

Els objectes ens poden transmetre diferents emocions. És per això, que els hem demanat a les famílies que els xiquets i xiquetes aporten a l'aula diferents objectes i materials que ens rodegen que ens puguen evocar els dits sentiments.
Tots estos materials, els hem col·locat en una gran caixa de textures, que han anat decorant els xiquets i xiquetes de la classe i als que van lliurement a experimentar amb els objectes.
Està sent una experiència molt motivadora, divertida i molt constructiva per a ells, ja que els xiquets i xiquetes expressaven sentiments que els donava estos objectes.

No hay comentarios: